April, 2015 – March, 2017

 • President: Mr. Mingkun Gu
 • Vice President: Mr. Xuesong Guo
 • Secretary-General: Ms. Yukun Zhou
 • Treasurer: Ms. Weiwei Zou (April 2015 – November 2016)
 • Ms. Hongshi Chen (December 2016 – March 2017)

Directors of Committees:

 • Community Services: Mr. Chunyan Yang, Mr. Yang Qiao
 • Culture and Arts: Ms. Siti Yu, Ms. Jing Hao, Mr. Xiaoqiang Wang
 • Sports and Entertainments: Dr. Tao Tao, Dr. Zhikuan Liu
 • Education: Ms. Yukun Zhou, Ms. Libin Zhu
 • Newcomers Consultant Services: Mr. Yuan Lu,Mr. Yang Qiao
 • Communications: Mr. Mingkun Gu, Mr. Xuesong Guo